Članstvo

SAVEZ TRADICIONALNOG KARATEA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
 Predsjednik: Redžep Građan
 Adresa: ul. Branilaca bb, 71300 Visoko (KSC “Mladost”)
 Tel/fax: +387 32 735 836
 Mobilni: +387 61 137 127, 063 217 771
 E-mail: tkfs.fbih@gmail.com

 

KARATE KLUB “BUDUĆNOST” – VISOKO
 Predsjednik: Elma Musić
 Glavni trener: Mujo Musić
 Adresa: ul. Križ br. 22, 71300 Visoko
 Tel/fax: +38762503010
 Mobilni: +38762503010
 E-mail: mujomusic1@hotmail.com

 

KARATE KLUB “DRVAR” – DRVAR
 Predsjednik: Milanko Vukas
 Glavni trener: Duško Šipka
 Adresa: ul. Kralja Tomislava br. 1, 80260 Drvar 
 Tel/fax: +38763473749
 Mobilni: +38763473749
 E-mail: duskosipka@yahoo.com

 

KARATE KLUB “FUDOKAN” – FOJNICA
 Predsjednik: Redžep Građan
 Glavni trener: Redžep Građan
 Adresa: ul. Bosanska br. 45, 71270 Fojnica 
 Tel/fax: +38732735836
 Mobilni: +38761137127
 E-mail: fudokanfojnica@gmail.com

 

KARATE KLUB “FUDOSHIN” – KISELJAK
 Predsjednik: Mato Dujmović
 Glavni trener: Mato Dujmović
 Adresa: ul. Kreševska cesta bb., 71250 Kiseljak 
 Tel/fax: +38763217771
 Mobilni: +38763217771
 E-mail: fudoshinkiseljak@yahoo.com

 

KARATE KLUB “FUDOKAN” – VISOKO
 Predsjednik: Redžep Građan
 Glavni trener: Redžep Građan
 Adresa: Zanatski centar Sebilj II bb, 71300 Visoko 
 Tel/fax: +38732735836
 Mobilni: +38761137127
 E-mail: fudokanvisoko@gmail.com

 

KARATE KLUB “GANA I RUHLA” – BREZA
 Predsjednik: Admir Velić
 Glavni trener: Sabir Silajdžić
 Adresa: ul. Bogumilska br. 26, 71370 Breza 
 Tel/fax: +38732738547
 Mobilni: +38762174374
 E-mail:

 

KARATE KLUB “GARD” – ZENICA
 Predsjednik: Adis Orlić
 Glavni trener: Adis Orlić
 Adresa:
 Tel/fax:
 Mobilni:
 E-mail:

 

KARATE KLUB “LJUBIŠNJA” – FOČA
 Predsjednik:
 Glavni trener:
 Adresa:
 Tel/fax:
 Mobilni:
 E-mail:

 

KARATE KLUB “MOSTAR” – MOSTAR
 Predsjednik: Salih Grbić
 Glavni trener: Salih Grbić
 Adresa: Trg Prvog Maja br. 1, 88000 Mostar
 Tel/fax: +38736552125
 Mobilni:+38761474645
 E-mail: karatekmostar@gmail.com
 Web: www.karatek-mostar.com.ba

 

KARATE KLUB “MOŠTRE” – VISOKO
 Predsjednik: Sulejman Genjac
 Glavni trener: Sulejman Genjac
 Adresa: Donje Moštre br. 14, 71300 Visoko
 Tel/fax: +38761586497
 Mobilni:+38761586497
 E-mail: info@seikenvisoko.com

 

KARATE KLUB “ROMANIJA” – PALE
 Predsjednik: Momir Popović
 Glavni trener: Momir Popović
 Adresa: Stjepana Lučića br. 7, 71420 Pale
 Tel/fax: +38757225044
 Mobilni:+38765640331
 E-mail: karateromanija@gmail.com
 Web: www.kkromanija.org

 

KARATE KLUB “RUDAR” – BREZA
 Predsjednik: Amar Alajmović
 Glavni trener: Amar Alajmović
 Adresa:
 Tel/fax:
 Mobilni:+387603189775
 E-mail:
 Web:

 

KARATE KLUB “SEIKEN” – VISOKO
 Predsjednik: Munever Zahirović
 Glavni trener: Munever Zahirović
 Adresa: ul. Musala br. 1, 71300 Visoko
 Tel/fax: +38761586497
 Mobilni:+38761586497
 E-mail: info@seikenvisoko.com
 Web:

 

KLUB BORILAČKIH SPORTOVA “S.W.A.T.” – SARAJEVO
 Predsjednik: Emir Sijerčić
 Glavni trener: Emir Sijerčić
 Adresa: ul. Geteova br. 3, 71000 Sarajevo
 Tel/fax: +3876120889
 Mobilni:+3876120889
 E-mail: karatesija@yahoo.com
 Web:

 

KARATE KLUB “VAREŠ” – VAREŠ
 Predsjednik:
 Glavni trener: Mirsada Operta
 Adresa:
 Tel/fax: +38762745899
 Mobilni:+38762745899
 E-mail: karatevares@gmail.com
 Web:

 

KARATE KLUB “VISOKO” – VISOKO
 Predsjednik: Ramiz Brkić
 Glavni trener: Redžep Građan
 Adresa: ul. Križ br. 42, 71300 Visoko
 Tel/fax: +38732735836 (Spotski savez Visoko)
 Mobilni:+38761137127
 E-mail: karatevisoko@gmail.com
 Web: www.karatevisoko.ba

 

KARATE KLUB “ZANSHIN” – KREŠEVO
 Predsjednik:
 Glavni trener: Mato Dujmović
 Adresa:
 Tel/fax: +38763217771 
 Mobilni:+38763217771
 E-mail: fudoshinkiseljak@yahoo.com
 Web:

 

KARATE KLUB “EVROPA” – BANJA LUKA
 Predsjednik: Nihad Dujso
 Glavni trener: Nihad Dujso
 Adresa: ul. Kozarska br. 55, 78000 Banja Luka
 Tel/fax:
 Mobilni:
 E-mail:
 Web:

 

SHOTOKAN – RYU KASE – HA KARATE – DO KLUB YOSHITAKA               KARATE KLUB “YOSHITAKA” – SARAJEVO
 Predsjednik: Mersiha Delalić
 Glavni trener: Mersiha Delalić
 Adresa: ul. Nerkeza Smajlagića br. 9, 71000 Sarajevo
 Tel/fax: +38762524430
 Mobilni:+38762524430
 E-mail: skkyoshitakasa@yahoo.com
 Web:

 

KARATE KLUB “OZRENSKI SOKOLOVI” – DOBOJ
 Predsjednik: Dragan Spasojević
 Glavni trener:
 Adresa:
 Tel/fax:
 Mobilni:
 E-mail:

 

KARATE KLUB “ZEN” – DOBOJ
 Predsjednik:
 Glavni trener:
 Adresa:
 Tel/fax:
 Mobilni:
 E-mail: