ODRŽAN LICENCNI SEMINAR ZA TRENERE, ISPITIVAČE I SUDIJE