PREDSJEDNIK I SELEKTOR NA SEMINARU PORF. DR ILIJA JORGA

Predsjednik,Redžep Građan, i selektor, Salih Grbić, na Fudokan seminaru u Čačku (mjesto Rudnik).