Seminar 2012

SEMINAR TRADICIONALNOG KARATEA
Soke Prof Dr Ilija Jorga, 10 DAN
Visoko (BiH) * Novembar 2012. godine

Intervju s dr. Ilijom Jorgom, majstorom desetog dana – Visoko, 25.11.2012. – www.magazinplus.eu