Takmičenja

VI SVJETSKO FUDOKAN PRVENSTVO
Beograd, Srbija 2.-6.12. decembar 2015. godine

Salih Grbić (shiro) – kata Nijushiho 

Salih Grbić (aka) – kumite

Salih Grbić (aka) – kumite