Dana, 23.01.2021.godine sa početkom u 11 sati u Visočkoj dvorani “Mladost”, održan je sastanak klubova tradicionalnog karatea u BiH.
Razgovaralo se o realizovanim aktivnostima i projektima koje je UO TKA BiH usvojio u januaru 2020. godine i razlozima zbog kojih mnogi od planiranih takmičenja nisu realizovana.

Na sastanku je usvojen kalendar takmičenja zaključno do septembra 2021. godine, vodeći se činjenicom da kriza izazvana pojavom pandemije Covid -19 još uvijek traje.

Nezaobilazna tema sastanka, bila je i diskriminacija prema klubovima i takmičarima tradicionalnog karatea, nepriznavanjem postignutih takmičarskih rezultata prilikom prijave za izbor najuspješnijih sportista i sportskih radnika u ZDK za 2019.-u godinu, a posebno o uskraćivanju materijalne podrške klubovima TKA BIH, za sportske aktivnosti od strane ministarstva, a koja se pripisuje pomoćniku za sport u pomenutom ministarstvu.

Prisutni delegati su izrazili zabrinutost djelovanjem uposlenika u državnim institucijama, diskriminacijom i uskraćivanju prava zajamčenih Ustavom i Zakonima BiH, osudivši ovakvu vrstu ograničavanja. Zbog navedenih razloga, vodila se duga diskusija, te je data puna podrška i saglasnost Upravnom odboru TKA BiH, da preko svog pravnog zastupnika nastavi pokrenute pravne procedure, na svim nivoima.

Nakon završenog sastanka održano je polaganje za KYU i DAN karate zvanje.

Za 1. KYU (1) kandidat
Za 1. DAN (13) kandidata
4. DAN (1) kandidat,

također verifikovana su ranije stečena zvanja, za;
3. DAN. (1) kandidat i
4. DAN. (1) kandidat

Komisija TKA BiH u sastavu ; Građan Redžep 8.DAN , Grbić Salih 8.DAN i Dragan Spasojević 6.DAN je za najboljeg kandidata na polaganju proglasila:
Zekotić Farisa, člana Karate kluba “Mostar” iz Mostara.

Upravni Odbor TKA BiH, upućuje čestitke za uspješno položene ispite svim kandidatima, a također i njihovim učiteljima.

UO TKA BiH

FOTO