Kalendar

KALENDAR AKTIVNOSTI ZA 2023.GODINU

Januar
21. i 22. Licencni seminar za sudije, ispitivače i trenere; Visoko (TKA BiH)

Februar

Mart

April

Maj

Juni
20.-30. Polaganja za učenička zvanja do 2.kyu (u organizaciji klubova) i od 1.kyu i DAN (u organizaciji Asocijacije)

Juli

August

Septembar

Oktobar

Novembar

Decembar
20.-31. Polaganja za učenička zvanja do 2.kyu (u organizaciji klubova) i od 1.kyu i DAN (u organizaciji Asocijacije)