Dana, 28.01.2024. godine u Visokom je održan Edukativno-licenci seminar za trenere, ispitivače i sudije.
Ovim seminarom je zvanično i počela TKA BiH sezona 2024.
U odličnoj atmosferi i druženju, ova aktivnost naše Asocijacije, pokazala je da će ove godine ambicije za dokazivanje i postizanje što boljih rezultata kako na klubskom tako i reprezentativnom nivou biti velika.
Dragan Spasojević, Redžep Građan, Duško Šipka, Haris Mulahasanović i Osman Građan bili su predvači na ovom seminaru.
29